Författare arkiv: Johan

Vad händer i centrum?

Jo, nu är utvecklingen av området mellan stationshuset och Lantmännen igång. Samtidigt påbörjas utvecklingen av området nedanför Dala, där både industrimark och bostäder förbereds. Arbetet inleds med omläggning av vatten och avlopp. Du kan läsa mer och se kartor här.

Höstmöte 2017

Den 9 november är det dags för dialogmöte tillsammans med samhällsföreningen och Halmstads kommun. Välkommen att prata om aktuella frågor som rör Harplinge och utvecklingsprogrammet för byn som nu ska gås igenom och aktualiseras tillsammans med våra politiker. Läs mer på halmstad.se/harplinge. Vi ses på Harplinge äldreboende klockan 18.00!

Lyckat nationaldagsfirande – bilder och resultat från Aggaredsloppet

Musik, tal, Harplinge-historia, brandbilar, tipspromenad, korv, saft, flaggor och nationalsång. Nationaldagen innehöll något för alla. 68 personer i alla åldrar deltog i den öppna klassen – ett varv på slingan i sitt eget tempo. Många snabba barn och ungdomar sprang hela vägen, medan andra gick med stavar eller barnvagn runt slingan och kombinerade