Ensamkommande flyktingbarn till Harplinge

Arbetsgruppen välkomnar alla intresserade!

Idéer som gruppen arbetar med nu är bland annat:

  • språkcafé
  • fadderfamiljer

 

ensamkommande

Presentation ensamkommande flyktingbarn

Här finns den presentation från Socialförvaltningen gällande de ensamkommande flyktingbarn som kommer att bo på elevhemmet ute på Plönninge. Informationen behandlar även hur ensamkommande flyktingbarn tas om hand av Halmstad kommun, samt prognos vad gäller antal för Halmstad kommun.

I slutet av presentationen finns även kontaktuppgifter om man har fler frågor.

 


Print pagePDF pageEmail page