Styrelsen

Föreningens styrelse bestod de sista åren av nedanstående personer. Om du vill veta mer än vad som beskrivs på dessa sidor om kvarnföreningens arbete att bevara och renovera kvarnen, eller har några frågor om kvarnens historia, kan du kontakta någon av oss nedan:

Sven Ericsson
Ordförande & sekreterare
035-500 37

Bengt Hultén
Vice ordförande & kassör
035-504 70
bengt@hulten.info

Sven Svensson
Sekreterare
035-50642

Alf Herrlin
ledamot
035-570 61

Sven-Olov Lindgren
ledamot
035-503 28

Per Åkesson
ledamot
035-503 47

Sven Olov Jacobsson
ledamot
035-50301

Solveig Koppang
suppleant
035-50563

Clas Löfqvist
suppleant

Tack alla som aktivt arbetat i styrelsen ideellt under många år!