Albert Olssonsällskapet nya hemsida

Albert Olssonsällskapet hade tidigare en hemsida albertolssonsallskapet.com men den hemsidan försvann februari 2011.

Gunnar Bengtsson har nu hjälpt  Albert Olssonsällskapet att skapa en ny hemsida med adress www.albertolssonsallskapet.se/