Författare arkiv: Johan

Årsmöte i Harplinge Samhällsförening 27 mars

Alla hälsas välkomna på samhällsföreningens årsmöte tisdagen den 27 mars klockan 18.30. Vi träffas på Harplinge äldreboende där vi bjuder på fika. Vi tar gärna emot motioner och förslag inför mötet. De ska skickas till harplinge@outlook.se senast den 13 mars. Möteshandlingar: Dagordning årsmöte 2018 Verksamhetsrapport 2017 Verksamhetsplan 2018 (Protokollet från

Höstmöte 2017

Den 9 november är det dags för dialogmöte tillsammans med samhällsföreningen och Halmstads kommun. Välkommen att prata om aktuella frågor som rör Harplinge och utvecklingsprogrammet för byn som nu ska gås igenom och aktualiseras tillsammans med våra politiker. Läs mer på halmstad.se/harplinge. Vi ses på Harplinge äldreboende klockan 18.00!