Våningsplan 1

I denna lokal hissades säden upp och det färdiga mjölet kunde här avhämtas.
kv1
När Kvarnföreningen var aktiv fanns i bland i denna lokal utställningar, föreningsmöten anordnades och en mängd tillfällen med musikunderhållning. Lokalen kunde också bokas för familjefester.< Läs mer om byggnaden: [siblings]