Våningsplan 1

I denna lokal hissades säden upp och det färdiga mjölet kunde här avhämtas.

kv1

När Kvarnföreningen var aktiv fanns i bland i denna lokal utställningar, föreningsmöten anordnades och en mängd tillfällen med musikunderhållning. Lokalen kunde också bokas för familjefester.