Aktiviteter per år

Aktiviteter per år.
Nedan listas de aktiviteter i Harplinge Väderkvarn som Kvarnföreningen arrangerat. Givetvis hade föreningen betydligt fler aktiviteter exempelvis styrelsemöten, planeringsmöten, de olika gruppernas arbetsmöten, alla uthyrningar av kvarnen, alla studiebesök, alla visningar, med mera, men de som listas här är de aktiviteter som vi har publicerat på hemsidan.


2022
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002