Kvarnen

Lite kortfattad information om kvarnen. Harplinge Väderkvarn byggdes 1895.
Kvarnkonstruktion
Kvarnen är av typ ”holländare”. En konstruktion som automatiskt vrider vingarna mot vinden. Kvarnen är uppbyggd av ett stensatt kvadratiskt underrede i tre plan (källare och två våningar). På detta har ett åttakantigt böle byggts i trä (fem våningar). Översta delen utgörs av en rörlig hätta (kupol) vars spets når 22 m över marken. Kring våningsplan 3 är en ”segelaltan” byggd för vingarnas riggning. Kvarnen var byggd för att driva två kvarnstenar samt siktar och sädeshiss.
tb3

Bilden visar ursprunglig ritning

tb4

Bilden visar kvarnen på 1920-talet
Vingarna är tillverkade av lärkträ med grinder av granträ, de har en spännvidd av 21 m. På grinderna är ett ställbart vindfång av segelduk monterat. Detta kallas spjäll eller luckor. Förr kunde vindkraften regleras, under drift, via manöverlinor och en stång genom drivaxeln fram till länksystemet på vingluckorna. Självdrejaren (rosetten) på motsatta sidan är en liksidig propeller som känner av minsta vindpust och vrider hela hättan runt. 2000 varv på rosetten vrider hättan ett varv. Det kan hända att vingarna inom en eller två timmar vänds om från öst till väst eller ett kvarts varv på bara tjugo minuter. För att mala krävs 5 – 6 m/sek stadig vind. Vingarna driver axeln med kronhjulet, som överför kraften till kvarnaxeln via ett koniskt kugghjul. På kvarnaxeln sitter det stora stjärnhjulet. Vid malning vippas ett kugghjul mot stjärnhjulet och får då drivning på kvarnstenen. När kvarnen är avställd från malning ska vingarna ställas med öppna luckor och i kryssläge. Kronhjulet ska vara bromsat och även fastlåst.

Läs mer om kvarnen: