Att mala

Mjölnaren plats är på sättbänken (karets ovansida). Där kan han belasta kvarnen olika, allt eftersom vinden blåser. Ibland växlar vinden och kommer stötvis. När vindstyrkan minskar får man spänna upp skosnörena. Då minskar matningen och därmed minskar bromsningen av stenarna.
När vinden sedan ökar måste han slacka så att skon kan mata mer säd till stenarna. Matar man på för mycket så kommer säden att pressas mellan löparen och liggaren med påföljd att mjölet blir sämre malet. Mjölnaren måste var mycket påpasslig så fort man märker förändringar.
Löparens och liggarens grundavstånd justeras med en anordning under stenarna.
När stenarna är nyhackade är det inte lätt att mala så fint som kunderna önskar. Därför börjar man gärna med att grovmala ”Gröpe”. Senare får man mala finare mjöl.

Nedan visas en principbild på Harplinge-kvarnen. Klicka för att se den i större format.
Principskiss kvarnstenarna

Läs mer om kvarnen: