2005-05-07 konst & musik

Amatörkonstnärer och musik i kvarnen den 7/5 2005.
Amatörkonstnärer i fyra generationer: Maja Karlsson, Solveig Axelsson, Ingela Persson, Amanda Persson.
Måleri ackompanjerad med musik och vice versa.
Johan Nilvé framförde “Visor från vardagen”.

sol1

sol2

sol3