2008-05-03

Harplinge kvarn 2008-05-03

“Jag väntar vid min mila….”
Dan Anderssons vackraste visor

Ingmari Dalin sång & gitarr
Mattias Bäckman fiol

Det blev en härlig kväll, i kvarnen med bra musik, fina texter och många dikter tonsatta av Ingmari.

Med stöd av ”Musik i Halland” och av ”Kulturnämnden i Halmstad”