Om Samhällsföreningen

Syftet med att ha en samhällsförening i Harplinge

I Halmstads kommun finns många lokala föreningar som arbetar med att förbättra sitt samhälle. Det är en stor resurs för hela kommunen.

En samhällsförening, stadsdelsförening eller ett byalag är en viktig part för att skapa trivsel på ort eller i en bygd. Vissa föreningar arbetar med att arrangera fritidsaktiviteter för ortens eller bygdens medlemmar, medan andra har fokus på ortens eller bygdens utveckling och driver projekt. Oavsett vilken inriktning föreningen har så fungerar den som en viktig länk mellan kommunens invånare och den kommunala organisationen, både för tjänstemän och politiker.

Kommunen leder nätverket för lokal demokrati där samhällsföreningar och liknande intresseföreningar deltar.

 

Framtid Harplinge

Kommunen arbetar tillsammans med samhällsföreningarna i åtta olika utvecklingsprogram.

Ett utvecklingsprogram visar riktningen framåt för orten eller stadsdelen, både på en övergripande nivå och genom mer konkreta åtgärder. Utvecklingsprogrammen bygger på demokrati och delaktighet och arbetets drivs framåt tillsammans ortens samhällsförening eller stadsdelsförening, invånare och näringsliv.

Utvecklingsprogrammen är också styrdokument som är antagna av kommunstyrelsen. De övergripande ambitionerna och strategierna ses över varje mandatperiod, medan konkreta idéer och åtgärder tas fram och genomförs årligen.

Utvecklingsprogrammen har flera syften;

  • Skapa en gemensam framtidsbild för orten eller stadsdelen.
  • Ett sätt för kommunen att lyssna in sina invånare.
  • Skapa underlag för politikerna när de fattar beslut i frågor som rör ortens eller stadsdelens framtid.
  • Samordna insatser och åtgärder oberoende av aktör.
  • Utveckla möjligheter för orten eller stadsdelen att växa av egen kraft.

I utvecklingsprogrammet ”Framtid Harplinge” samverkar kommunen med samhällsföreningen, invånarna och näringslivet i Harplinge för att tillsammans utveckla orten på bästa sätt.

Här kan du läsa allt om ”Framtid Harplinge”!

Framtid Harplinge – utvecklings­program – Halmstad växer – Halmstads kommun

 

Framtidsplan 2050

Halmstads nya översiktsplan tar sikte mot år 2050. I förslaget till ny översiktsplan, Framtidsplan 2050, beskrivs hur Halmstad kan växa långsiktigt och hållbart utifrån de tre hållbarheterna; ekonomi, miljömässigt och social hållbarhet. Halmstad har ett stort behov av bostäder. 23 000 nya bostäder behöver byggas i Halmstads kommun till år 2050.

Framtidsplan 2050 – förslag till ny översiktsplan – Halmstad växer – Halmstads kommun

 

Vårt mål – att göra Harplinge till Hallands bästa by

Förutom samarbetet med kommunen, så brinner vi i styrelsen för att hålla Harplinge levande! Detta genom att arrangera gemensamma aktiviteter för alla Harplinges invånare, i samarbete med olika arbetsgrupper där alla byns invånare är välkomna att vara med i samt arbetsgrupper för att införa förbättrande åtgärder i Harplinge (t.ex. anordning av belysning samt grillplats på Aggaredsberget), 

I nuläget anordnas tre olika aktiviteter per år;

  • Nationalsfirande den 6 juni på Hembygsgården i Harplinge i kombination med det historiska springloppet ”Aggaredsloppet”.
  • Halloweenfirande på Aggaredsberget
  • Julfirande vid byns gemensamma julgran.

Tack vare stöd från kommunen har vi möjlighet att anordna dessa tre aktiviteter kostnadsfria för alla som vill komma!

Här kan du läsa allt om verksamhetsstöd till kommunens samhällsföreningar;

Stöd till samhällsföreningar – Halmstads kommun

Vill DU vara med i någon av dessa tre arbetsgrupper eller starta upp en ny arbetsgrupp? Varmt välkommen att kontakta oss i styrelsen 🙂

Vi informerar regelbundet om aktuella händelser via vår sida på Facebook – så följ oss gärna där!

Inbjudan till våra möten kommer via Facebook samt direktutskick i brevlådorna, så håll utkik efter affischer eller informationsblad!

Kontakta gärna oss via kontaktformuläret eller skicka e-post till:
harplinge-outlook-com

Harplinge_Samhällsförening