Styrelsens arbete

Samhällsföreningens styrelse består i nuläget av; 

Ordförande

  • Dan Karlsson

Ledamöter

  • Christian Calvert (kassör)
  • Ulla Turesson (sekreterare)
  • Camilla Jensen
  • Caroline Svensson
  • Emelie Andersson
  • Håkan Ljungberg
  • Tomas Johansson (ersättare)

Styrelsen träffas ungefär var sjätte vecka och sitter oftast då på Harplinge bibliotek. Protokollen från mötena är officiella och kan hittas här under fliken ”Protokoll”.

En gång om året, på våren, hålls även ett årsmöte, där samtliga invånare i byn bjuds in och där styrelsens ordförande och ledamöter väljs. (Årsmötet 2020 och 2021 blev inställt pga Corona-pandemin men vi hade årsmöte 2022.)

Några gånger per år deltar också 2-3 st av styrelsens medlemmar på möten med kommunen, kallade ”Lokal demokrati-möten” samt ”Framtid Harplinge-möten”.

I utvecklingsprojektet ”Framtid Harplinge” hålls också, (då det inte finns restriktioner pga Corona) 2 dialogmöten per år mellan kommunens representanter och Harplinges invånare.