Protokoll

Här publiceras protokoll från de möten föreningen har. När du klickar på en länk hämtas protokollet som ett Worddokument.

Minnesanteckningar dialogmöte 7 november 2023

Styrelsemöte nr 5 2023

Styrelsemöte nr 4 2023

Styrelsemöte nr 3 2023

Styrelsemöte nr 2 2023

Årsmöte 22 mars 2023

Valberedning och revisorer 2023

Styrelse 2023 med kontaktuppgifter

Konstituerande möte 2023

Styrelsemöte nr 1 2023

Minnesanteckningar Lokal demokrati 13 februari 2023

Styrelsemöte nr 7 2022 2023-02-13

Styrelsemöte nr 6 2022 2023-02-01

Styrelsemöte nr 5 2022

Dialogmöte 26 oktober 2022

Styrelsemöte nr 4 2022

Styrelsemöte nr 3 2022

Styrelsemöte nr 2 2022

Minnesanteckningar beredskapsmöte 20 april 2022

Styrelsemöte nr 1 2022

Valberedning och revisorer 2022

Styrelse 2022

Konstituerande möte 2022

Verksamhetsplan 2022

Verksamhetsberättelse 2022

Årsmöte 10 mars 2022 protokoll

2019 års protokoll med överlappning till år 2022

Årsmöte 27 mars 2019 protokoll

Styrelsemöte 1 2019

Styrelsemöte 2 2019

Styrelsemöte 3 2019

Styrelsemöte 4 2019

Styrelsemöte 5 2019

Styrelsemöte 6 2019

Styrelsemöte 7 2020-09-23

Styrelsemöte 8 2020-10-21

Styrelsemöte nr 9 2021-02-16

Styrelsemöte nr 10 2021-04-13

Styrelsemöte nr 11 2021-06-08

Styrelsemöte nr 12 2021-09-01

Styrelsemöte nr 13 2021-10-20

Styrelsemöte nr 14 2021-11-23

Styrelsemöte nr 15 2022-01-26

Styrelsemöte nr 16 2022-02-16

2018 års protokoll

Årsmöte Harplinge samhällsförening 2018

Styrelsemöte 1 2018

Styrelsemöte 2 2018

Styrelsemöte 3 2018

Styrelsemöte 4 2018

Styrelsemöte 5 2018

Styrelsemöte nr 6 2018

Styrelsemöte nr 7 2018

2017 års protokoll

Styrelsemöte 1 2017

Policy för Facebook (bilaga till protokoll nr.1)

Styrelsemöte 2 2017

Årsmöte-2017

Styrelsemöte nr 3 2017

Styrelsemöte nr 4 2017

Styrelsemöte nr 5 2017

Styrelsemöte nr 6 2017

Styrelsemöte nr 7 2017

Styrelsemö̈te nr 8 2017

Styrelsemö̈te nr 9 2017

Styrelsemöte nr 10 2017

2016 års protokoll

Protokoll årsmöte 2016

Styrelsemöte 1 2016

Styrelsemöte 2 2016

Styrelsemöte 3 2016

Styrelsemöte 4 2016

Styrelsemöte 5 2016

Styrelsemöte 6 2016

Styrelsemöte 7 2016

2015 års protokoll

Protokoll årsmöte 2015

Dialogmöte 2015-05-19

Dialogmöte 2015-08-25

Styrelsemöte 1.2015

Styrelsemöte 2.2015

Styrelsemöte 3.2015

Styrelsemöte 4.2015

Styrelsemöte 5.2015

2014 års protokoll

Protokoll årsmöte 2014

Dialogmöte 2014-05-21