Protokoll

Här publiceras protokoll från de möten föreningen har.

2019 års protokoll

Styrelsemöte 1 2019

Styrelsemöte 2 2019

Styrelsemöte 3 2019

Styrelsemöte 4 2019

Styrelsemöte 5 2019

Styrelsemöte 6 2019

ARKIV

2018 års protokoll

Årsmöte Harplinge samhällsförening 2018

Styrelsemöte 1 2018

Styrelsemöte 2 2018

Styrelsemöte 3 2018

Styrelsemöte 4 2018

Styrelsemöte 5 2018

Styrelsemöte nr 6 2018

Styrelsemöte nr 7 2018

2017 års protokoll

Styrelsemöte 1 2017

Policy för Facebook (bilaga till protokoll nr.1)

Styrelsemöte 2 2017

Årsmöte-2017

Styrelsemöte nr 3 2017

Styrelsemöte nr 4 2017

Styrelsemöte nr 5 2017

Styrelsemöte nr 6 2017

Styrelsemöte nr 7 2017

Styrelsemö̈te nr 8 2017

Styrelsemö̈te nr 9 2017

Styrelsemöte nr 10 2017

2016 års protokoll

Protokoll årsmöte 2016

Styrelsemöte 1 2016

Styrelsemöte 2 2016

Styrelsemöte 3 2016

Styrelsemöte 4 2016

Styrelsemöte 5 2016

Styrelsemöte 6 2016

Styrelsemöte 7 2016

2015 års protokoll

Protokoll årsmöte 2015

Dialogmöte 2015-05-19

Dialogmöte 2015-08-25

Styrelsemöte 1.2015

Styrelsemöte 2.2015

Styrelsemöte 3.2015

Styrelsemöte 4.2015

Styrelsemöte 5.2015

2014 års protokoll

Protokoll årsmöte 2014

Dialogmöte 2014-05-21