Årsmöte i Harplinge Samhällsförening 27 mars

Alla hälsas välkomna på samhällsföreningens årsmöte tisdagen den 27 mars klockan 18.30. Vi träffas på Harplinge äldreboende där vi bjuder på fika. Vi tar gärna emot motioner och förslag inför mötet. De ska skickas till harplinge@outlook.se senast den 13 mars.

Möteshandlingar:

Dagordning årsmöte 2018

Verksamhetsrapport 2017

Verksamhetsplan 2018

(Protokollet från årsmötet hittar du här.)

Gästföreläsare på mötet

Inbjudna gäster är vårdcentralschef Susanne Svensson som kommer att prata om hur vi kan hjälpas åt att påverka vården i Harplinge i positiv riktning, och Anders Berggren från Halmstads stadsnät som informerar om nyttan av fiberanslutning i våra bostäder.

Året som gått

Under årsmötet får ni också ta del av samhällsföreningens verksamhetsberättelse. När vi summerar 2017 ser vi bland annat att vi nu arbetar aktivt med byns utvecklingsprogram tillsammans med kommunen. Vi invigde motionsslingan på Aggaredsberget under nationaldagsfirandet vid Hembygdsgården och passade samtidigt på att återuppliva det klassiska Aggaredsloppet. Vi avslutade året med att återigen smycka centrum med en stor julgran där vi även firade Lucia tillsammans.

Och tittar vi framåt så kommer vi att få en ny cykelbana ner till Haverdalsbro. Vi ser att vi genom konstruktiv dialog och Harplinges engagemang når resultat!

Väl mött den 27 mars!

Styrelsen i Harplinge Samhällsförening

PS. Följ oss gärna på Facebook för att få information om utvecklingsarbetet i Harplinge.