Vad händer i centrum?

Jo, nu är utvecklingen av området mellan stationshuset och Lantmännen igång.
Samtidigt påbörjas utvecklingen av området nedanför Dala, där både industrimark och bostäder förbereds. Arbetet inleds med omläggning av vatten och avlopp.