Välbesökt dialogmöte

Harplinge Samhällsförening bjöd in till dialogmöte onsdagen den 26/10 2022 klockan 18:30-21:00 i Harplinge Äldreboende.
Det var nog rekord i antal deltagare. Det var fullsatt i Stora salen.
Ordförande Dan inledde och hälsade alla välkomna.
Representanter från Halmstads kommun medverkade samt Civilförsvarsförbundet.

Kvällens program, disposition:
18.30 Samråd för detaljplanen Harplinge 1:13 mfl (Skeppet)
19.00 Civilförsvarsförbundet
19.30 Rast
19.40 Översiktsplanen- detta händer nu
19.45- 20.30 Framtid Harplinge- inspel till idélistan

Lennart Rydén från Civilförsvarsförbundet berättade att Civilförsvarsförbundet är en frivillig försvarsorganisation med siktet inställt på säkerhet både till vardags och vid kriser i samhället genom att utbilda, informera och ge tips och råd.

Läs mer i minnesanteckningar från mötet:
Minnesanteckningar från Dialogmöte 26 oktober 2022

Illustration över centrumutveckling:

Illustration över ny lekplats på Dalavägen:

Hämta dagens presentation:
Höstmöte 2022_till samhällsföreningen

Representanterna från Halmstads kommun delade med sig av ytterligare dokument:

Antikvarisk utredning_WSP_20210324

Harplinge enkätåterkoppling A3-affisch

Planbeskrivning

Plankarta

Undersökning av betydande miljöpåverkan