Solcellspark

Det finns seriösa planer på att bygga solcellsparker utanför Harplinge. Företaget Soltech undersöker just nu möjligheterna…

Information om solcellspark

2022-11-28 inbjöds till församlingshemmet i Harplinge för information från företaget Neoen, som presenterade sina planer på…