Solcellspark

Det finns seriösa planer på att bygga solcellsparker utanför Harplinge.

Företaget Soltech undersöker just nu möjligheterna att bygga Solpark Harplinge, ca 1 km väster om Harplinge tätort. Solparken planeras uppföras på ett område som omfattar upp till 45 hektar med en möjlig effekt på ca 32 MW.

En solpark i den storleken motsvarar per år en årsförbrukning av hushålls-el (ej uppvärmning) för ca 6 400 villor eller ett års bilkörning för 16 000 elbilar. Solparken kommer i så fall att bidra med stora mängder grön el till området. Solparken är också viktig för att bidra med grön el till hela södra Sverige, i prisområde 4, där ett underskott av el bland annat bidrar till höga elpriser.

Bild lånad från Soltech:

Läs mer https://soltechenergysolutions.se/harplinge-solpark/