Kultur och skola

I Harplinge finns förskola, grundskola, Lyngåkraskolan med klass F-5.
Efter årskurs 5 flyttas eleverna till Getingeskolan för att gå årskurs 6–9.

Besök Lyngågraskolan

Harplinge förskola

Ungdomar som bor i Harplinge går normalt i klass 6-9 på Getingeskolan, som ligger i Getinge, ca 10 km norr om Harplinge.
Besök Getingeskolan

I Harplinge fanns tidigare ett jordbrukgsgymnasium, Plönningegymnasiet. Nu används lokalerna till evakuering medan lokaler på andra skolor i Halmstad renoveras.
Exakt vad som kommer att hända med Plönninge kommer Halmstads Kommun att besluta om.

I Harplinge finns bibliotek.
Besök Biblioteket

Läs även om kulturpersoner, musik och teater relaterat till Harplinge.
Kultur i Harplinge