Ingedagarna 2018

Destination Ingeland är ett EU-projekt, där företagen genom samverkan, tillsammans skapar en besöksdestination som får större attraktionskraft gentemot besökare och som strävar mot exportmognad.

Planeringen av Ingedagarna fortskrider och nu finns det dels ett evenemang på Facebook, @Destination Ingeland och ett program på hemsidan, ingeland.se som kommer att uppdateras efterhand.

Broschyr visas som bilder (klicka för att se stora bilder):

Hämta broschyr för Ingedagarna 2018 som PDF

Kontaktuppgifter för Destination Ingeland
www.ingeland.se
Projektledare
Magdalena Petersson 076-128 64 10
Katarina Raskov 070-538 32 82

 

Harplinge Samhällsförening

Harplinge Samhällsförening hade sitt 5:e årsmöte 2018-03-27 med väldigt många deltagare. Det finns ett stort intresse att utveckla Harplinge. Mycket poisitivt har hänt och det är en intensiv nybyggnation, framförallt vid gamla stationsområdet.

Harplinge Samhällsförening har en verksamhetsplan för 2018, citat:

  • Styrelsen och dess arbetsgrupper kommer fortsätta arbetet med Harplinge som Utvecklingsort i
    syftet att få Harplinge att växa i invånarantal och därtill hörande samhällsfunktioner.
  • Styrelsen kommer att hålla dialogmöte med invånarna när behov uppstår och fortsätta uppmuntra till fler arbetsgrupper och stötta de arbetsgrupper som finns.
  • Styrelsen vill också uppmuntra och stötta ungdomar till att engagera sig i styrelsearbete i olika föreningar och liknande.
  • Styrelsen skall även representera Harplinge Samhällsförening vid träffar med kommunen.

Läs mer om Harplinge Samhällsförening och årsmötet 2018.