Ingedagarna 2020

Ingedagarna med Grönkålens dag planeras 12-13 september 2020.

Planeringen av årets upplaga av Ingedagarna har dragit igång! Alla aktiviteter och idéer, stora som små, är välkomna. Vi kommer att samla alla aktiviteter i ett körschema som sedan kommer att fyllas på efter hand.

Sprid gärna informationen!

Läs mer www.ingeland.se

Kontakta
Projektledare
Katarina Raskov
070-538 32 82