Ingedagarna 2020

Ingedagarna med Grönkålens dag planeras 12-13 september 2020.

 

Planeringen av årets upplaga av Ingedagarna har dragit igång! Alla aktiviteter och idéer, stora som små, är välkomna. Vi kommer att samla alla aktiviteter i ett körschema som sedan kommer att fyllas på efter hand.

Sprid gärna informationen!

Läs mer www.ingeland.se

Kontakta
Projektledare
Katarina Raskov
070-538 32 82

Harplinge Samhällsförening

Harplinge Samhällsförening hade sitt 5:e årsmöte 2018-03-27 med väldigt många deltagare. Det finns ett stort intresse att utveckla Harplinge. Mycket poisitivt har hänt och det är en intensiv nybyggnation, framförallt vid gamla stationsområdet.

Harplinge Samhällsförening har en verksamhetsplan för 2018, citat:

  • Styrelsen och dess arbetsgrupper kommer fortsätta arbetet med Harplinge som Utvecklingsort i
    syftet att få Harplinge att växa i invånarantal och därtill hörande samhällsfunktioner.
  • Styrelsen kommer att hålla dialogmöte med invånarna när behov uppstår och fortsätta uppmuntra till fler arbetsgrupper och stötta de arbetsgrupper som finns.
  • Styrelsen vill också uppmuntra och stötta ungdomar till att engagera sig i styrelsearbete i olika föreningar och liknande.
  • Styrelsen skall även representera Harplinge Samhällsförening vid träffar med kommunen.

Läs mer om Harplinge Samhällsförening och årsmötet 2018.