Vad har Halmstads kommun för framtidsplaner för Harplinge?

Halmstads Kommun tar fram långsiktiga framtidsplaner. Förslag till granskningsversion av Framtidsplan 2050 är framtaget och ska tas upp för information på kommunstyrelsemötet den 31 augusti och beslut, preliminärt den 21 september 2021. När ändringar är införda och beslut är taget kommer förslaget att läggas ut för granskning vilket bör bli senast i mitten av oktober. Du som vill se förslaget i sin nuvarande version kan läsa det via länk nedan.

Det framgår bland annat att Haverdal och Harplinge ska bilda ett gemensamt servicesamhälle.
I dokumentet står:
Strategier för orten

  • Utvecklas som en del av servicesamhället Haverdal-Harplinge
  • Skapa centrumstråk.
  • Tydliggör kopplingar mellan grönstråk.
  • Värna och utveckla Harplinges identitet.

 

Hämta Framtidsplan 2050 som ett PDF-dokument.

Harplinge börjar på sidan 85.