Information om solcellspark

2022-11-28 inbjöds till församlingshemmet i Harplinge för information från företaget
Neoen, som presenterade sina planer på att bygga Sveriges största solcellspark utanför Harplinge.

En av världens ledande oberoende producenter av förnybar energi, franska Neoen, är sedan hösten 2020 etablerade i Sverige. Neoen är snabbväxande och offensiva och utvecklar vind-, sol- och energilagringsprojekt över hela Sverige. Neoen har hittills fattat beslut om att investera 200 miljoner euro i Sverige. Ytterligare investeringar är sannolikt på gång, bolaget väntas sjösätta flera nya projekt i takt med att den svenska efterfrågan på el ökar stadigt under de kommande åren.

Neoen är verksamma inom energisektorn. Bolagets affärsverksamhet är inriktad mot produktion och distribution av förnybar energi via sol-, vind- och energilagringsanläggningar över hela världen. Produktionen sker via egna anläggningar runtom där kunderna består av både privata kunder, samt små- och medelstora företagskunder inom varierande sektorer. Bolaget grundades 2008 och har sitt huvudkontor i Paris.

Läs mer om företaget: https://neoen.com/en/

Ett annat exempel hur Neoen satsar är start av byggnation av en stor vindpark i Sverige:
Neoen har börjat bygga sin vindpark Storbrännkullen i Jämtlands och Västernorrlands län. Med en kapacitet på 57,4 MW ska parken tas i drift i slutet av 2023. Den årliga elproduktionen kommer motsvara förbrukningen av 30 000 bostäder. Storbrännkullen är Neoens första projekt för vilket byggnation påbörjas i Sverige, där bolaget har utvecklat en stor projektportfölj under de senaste två åren.

Neoen_Storbrännkullen (hämta PDF)
Läs mer om Neoen Storbrännkullen.

Vi avvaktar och följer deras planer på eventuell solcellspark i Harplinge.