Välkommen

Välkommen till Harplinge Kvarnförenings hemsida!

Föreningen bildades 2001 och verkade till 2011.
En ideell förening vars ändamål har varit att:

  • verka för ett långsiktigt bevarande av Harplinge Väderkvarn.
  • verka för att kvarnen används för sitt ursprungliga ändamål med tidstrogna arbetsmetoder.
  • skapa ett centrum för kultur och aktiviteter
  • marknadsföra kvarnen som turistmål.
  • medverka vid visningar av kvarnen.

Dessa webbsidor beskriver i första hand den verksamhet som kvarnföreningen under årens lopp genomfört, både vad gäller att ”rädda kvarnen”, dels beskrivs renoveringen av kvarnen, dels visas exempel på all kulturverksamhet som Harplinge Kvarnförening anordnat i kvarnen. Denna viktiga historiska information bevaras för framtiden genom dessa hemsidor.

Gå till en sida som visar exempel på alla uppskattade aktiviteter som Kvarnföreningen arrangerat.

Harplinge Väderkvarn, som byggdes 1895, är en av Europas största ”holländare”, en konstruktion med kupol som automatiskt vrider vingarna efter vinden. Kvarnen är ett unikt kulturminne, en stor turistattraktion, som har varit Harplinges solklara centrum för kulturevenemang och kreativitet.

Kvarnen är också en majestätisk profil och symbol för jordbruksbygden Harplinge.

Under stormen Per 2007-01-14 tog vingarna på kvarnen skada, men vingarna renoverades under februari 2008.

Ytterligare reparationer av vingarna utfördes av Sten Nilsson april 2009. Så då snurrade vingarna och då kunde kvarnen börja mala igen! Läs mer om när vingarna reparerades.

Kvarnen har varit flitigt besökt vid föreningsarrangemang, kulturaktiviteter, musikkvällar och familjefester. Byggnadens exteriör och interiör har starkt bidragit till en positiv upplevelse för besökarna.

besökare i kvarnen 2006