Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies.

Cookies är små textfiler som lagras i besökarens dator. Tekniken, som är många år gammal och väl använd på väldigt många webbplatser på Internet kan tex användas för att spara information om olika val man gör på en webbsida, tex språk, version och statistik.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft i Sverige den 25 juli 2003, så ska alla som besöker en webbplats där cookies används få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad dessa cookies används till
  • hur cookies kan undvikas.

Dessa sidor använder två typer av cookies:

  1. Cookies som lagras lokalt i datorns primärminne, men som inte sparas när du stänger av din webbläsare, så kallade session cookies. Vi använder den här typen av cookies för att underlätta navigering. Slår du av användningen av dessa, så kallade sessions cookies, så kommer flera funktioner att sluta fungera.
  2. Cookies som sparas på din dator för att få en bättre webbstatistik. Vi vill kunna se hur sidorna används i syfte att förbättra för våra besökare. Vi lagrar ingen information som kan identifiera dig som person och denna cookie används enbart för att kunna känna igen vad som görs på denna webbplats.

Du kan självklart välja att inte spara cookies, som ska lagras på din dator, och du kan t.o.m stänga av stöd för funktionen i din webbläsare. Det som påverkas är vår statistik.

Du som av Kvarnföreningen har inloggning och ska administrera dessa sidor, måste acceptera cookies, både session cookies och cookies som lagras på din dator!

Utdrag ur lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

6 kap. Integritetetsskydd

18 § Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i en abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.