Våningsplan 2

Här installerades 20-talets eldrift med elmotor och transmissioner för två kvarnstenar.

kv2

När Kvarnföreningen var aktiv utnyttjades lokalen för utställningar i olika former.