Våningsplan 4

Denna kvarnsten är inkopplad till vingarna.
Såväl säckhiss som personhiss slutade här.
Lyftanordningen, i förgrunden, är till för att lyfta den “roterande” kvarnstenen.

kv4