Våningsplan 6

Vingarnas rotation överförs via drivaxeln, kronhjulet och krondrevet ner via kvarnaxeln.

krondreven

 

kv6a1
Kalotten vilar på en ringformad kuggförsedd skena.

kv6a2
15 styrklackar följer skenans spår.

kv6a3
Rosettens rörelse överförs via en kuggväxel till kugghjulet.