Medlemsavgifter

Föreningen avvecklades under 2011.

Under alla år, som föreningen varit aktiv, har medlemmarnas stöd och engagemang varit ytterst viktigt för föreningen existens.

Medlemsavgifterna var de sista åren enligt nedan:

För enskild medlem 100 kr/år
För familj 150 kr/år
Ideell förening 200 kr/år
Företag, institution 300 kr/år

Läs mer om föreningen: