Våningsplan 3

Två dörrar leder ut till “segelaltanen” för vinginställning. Mjöltrumman leder ner mjölet från den övre liggande, vinddrivna, kvarnstenen.
Kvarnstenen på bild kommer inte att köras med vindkraft.

kv3