Föreningen

Information om Föreningen Harplinge Väderkvarn.

Utdrag ur föreningens stadgar:

  • Vi vill verka för ett långsiktigt bevarande av Harplinge Väderkvarn.
  • Skapa ett centrum för kultur och aktiviteter, med kvarnen som utgångspunkt.
  • Marknadsföra kvarnen som turistmål.

För mer information om föreningen:

Föreningen avvecklas maj 2011 pga att kvarnbyggnaden numera ägs av två privatpersoner.