Mjölnaren

Mjölnarens instruktion
När möllan är riggad och vingarna snurrar fritt, är det tid att slå säd på kvarnen. Man tömmer säcken som skall malas i bingen. I botten på bingen sitter skon, som i sin främre ända är upphängd med ”skosnören” och vars andra ände löper kring en inställbar trärulle. Anordningen gör att skon kan justeras i höjdled, men ändock medge rörlighet i sidled. Framtill på bingen sitter ett skott med reglerbar öppning, det skall vara lagom öppet, så att säden i bingen inte kan rinna ner i ögat på stenen, när kvarnen inte är i gång. Säden matas fram på skon genom att den påverkas av kvarnaxelns påsvetsade trekant. Skon får sig en puff av varje sådan kant som passerar skoslaget. Man kan reglera hur mycket skoslaget skall påverkas genom att ha skosnören mer eller mindre sträckt.
Se gärna bilder när » kvarnstenen höggs «
 bingen

 kvarnstenarna

Läs mer om kvarnen: