Våningsplan 7

Den kupolformade hättan är ett vackert byggnadsverk. Kupolen roteras så att drivaxelns vingända alltid är vänd mot vinden.

kv7a