Historia

Här presenteras lite av kvarnens historia och vem som har varit ägare.
Kvarnen byggdes 1895 av ägaren till Fjälldalen, Gustav von Segebaden.
1909
Köptes kvarnen av grosshandlare Peter Johanson (Peter Food).

1919
Köptes kvarnen av direktör Jacobsson.

1920
Sålde han kvarnen till Albin Andersson o Henrik Ehlers. Dessa anställde mjölnaren Otto Bengtsson, som verkade i kvarnen.

1932
Såldes kvarnen till Arnoff Persson från Knäred.

1954
Arnoff Persson avled hastigt av hjärtslag under arbetet i kvarnen vid utlastning. Kvarnen övergick i arrendeform till Bertil Svensson, som senare köpte den.

1967
Avställdes kvarnen för malning och flertalet maskiner såldes.

1986
Köptes kvarnfastigheten av Kjell Bengtsson.

2006
Fastigheten Harplinge Väderkvarn köps av ”Hallands Byggmästareförenings Service AB”.
Dess ordförande var Lars Raning, Falkenberg.

2010
Fastigheten Harplinge Väderkvarn övergår i privat ägo. Michael Ericsson och Julijana Nemeti köper byggnaden.

Värdshus och Kvarnen

Bilden visar Värdshuset och kvarnen ca. 1920

 Arnoff Persson

Bilden visar Arnoff Persson med Sikka (finskt sommarbarn)
I början av nittiotalet var kvarnen i så dåligt skick att det var aktuellt att riva den. Kvarnen räddades dock tack vare kraftfull medverkan av: Länsarbetsnämnden, Länsstyrelsen, Hallands Länsmuseer, med flera. Renoveringen skedde enligt en princip, som kallas Hallandsmodellen. Det var erfarna hantverkare, som tillsammans med unga nyexaminerade snickare och byggnadsarbetare utförde renoveringarna. Under reparationen som tagit fyra år har all inredning varit borta. Även drivaxeln med Kronhjulet har varit avlyft, liksom hela ”Väderbjörnen”, som bär drivaxeln. Vingarna, hättan och rosetten är nytillverkade, liksom stora delar av ”bölet”.
Sedan 2001-09-15 har en fristående förening ”Föreningen Harplinge Väderkvarn” bildats med huvuduppgift att sköta, driva och underhålla kvarnen samt medverka till att kvarnen nyttjas för allmänhetens intressen.
Föreningen avvecklades i maj 2011.

Läs mer om kvarnen: