Styrelsen

Föreningens styrelse bestod de sista åren av nedanstående personer. Om du vill veta mer än vad som beskrivs på dessa sidor om kvarnföreningens arbete att bevara och renovera kvarnen, eller har några frågor om kvarnens historia, kan du kontakta någon av oss nedan:

Sven Ericsson
Ordförande & sekreterare

Bengt Hultén
Vice ordförande & kassör

Sven Svensson
Sekreterare

Alf Herrlin
ledamot

Sven-Olov Lindgren
ledamot

Per Åkesson
ledamot

Sven Olov Jacobsson
ledamot
035-50301

Solveig Koppang
suppleant

Clas Löfqvist
suppleant

Tack alla som aktivt arbetat i styrelsen ideellt under många år!

Se foto från sista årsmötet 2010

Läs mer om föreningen: