Medlemmar

Föreningen avvecklades under 2011.

Tack till alla medlemmar som under alla år hjälpt föreningen att hålla kvarnen i gång.
Vid årsskiftet 2006/2007 var vi 212 betalande medlemmar och ett tiotal företag. Observera att antalet medlemmar, var oftast familjer med 2-4 personer vilket innebär att medlemsantalet varit totalt ca 400 personer. Vi är glada att så många varit med och gett stöd till föreningen.

Vi tackar för er medverkan och för erlagda medlemsavgifter.

Medlemmar hade en del förmåner, exempelvis en lägre entréavgift vid kulturarrangemang i kvarnen. Medlemmar hade också en lägre kostnad om man ville hyra lokalen. Medlemmar fick hemskickat Väderkvarnsbladet.

Läs exempelvis Väderkvarnsblad nr.1 2006 och Väderkvarnsblad nr.2 2006

Läs mer om föreningen: