Ingedagarna 2019

INGEDAGARNA och Grönkålens dag
14-15 september 2019
Ingedagarna är en helg där företagare, föreningar och boende samlades kring en gemensam aktivitet för att stärka bygden och attrahera fler besökare.

Nu är det dags för tredje upplagan. En fantastisk skatt vi har i bygden, bestående av så många intressanta företagare, föreningar och ideellt engagerade boende.

Hämta broschyr för Ingedagarna 2019 som PDF

Läs mer om programmet 2019.
Besök Ingelands hemsida.

Kontaktuppgifter för Destination Ingeland:

Katarina Raskov
070-538 32 82
katarina@raskovutveckling.se

Magdalena Petersson
076-128 64 10
magdalena@raskovutveckling.se

Se bilder från Ingedagarna 2018.

Ingedagarna 2018

Destination Ingeland är ett EU-projekt, där företagen genom samverkan, tillsammans skapar en besöksdestination som får större attraktionskraft gentemot besökare och som strävar mot exportmognad.

Planeringen av Ingedagarna fortskrider och nu finns det dels ett evenemang på Facebook, @Destination Ingeland och ett program på hemsidan, ingeland.se som kommer att uppdateras efterhand.

Broschyr visas som bilder (klicka för att se stora bilder):

Hämta broschyr för Ingedagarna 2018 som PDF

Kontaktuppgifter för Destination Ingeland
www.ingeland.se
Projektledare
Magdalena Petersson 076-128 64 10
Katarina Raskov 070-538 32 82