Det händer mycket i Harplinge

Det händer mycket som är positivt i Harplinge. Framförallt syns och hörs nybyggnationen mellan stationshuset och Lantmännen. Det blir 44 lägenheter på fyra huskroppar i en fastighet inspirerad av landshövdingehusen i Göteborg. Några bilder från byggnationen:

September 2020

November 2020

December 2020

Mars 2021

HFAB visar med en arkitektbild ungefär hur det kommer att se ut när det är färdigt:

Bilden är lånad från HFAB:s sida med mer information om Lynghusen

Läs mer på HFAB:s hemsida om Lynghusen