Kultur i Harplinge

Det finns många personer som bor i Harplinge och är aktiva inom musik och teater. Här följer några tips på sidor att besöka.

Stefan Petzén
Stefan Petzén har arbetat med visor i många sammanhang. Han har framträtt både i radio & TV och har även spelat på många visfestivaler. Stefan samarbetar med olika körer och ger även många konserter med sin egen instrumentalmusik i folkton, jazz och klassiskt.

Besök Stefan Petzéns hemsida