Kultur i Harplinge

Det finns många personer som bor i Harplinge och är aktiva inom musik och teater. Här följer några tips på sidor att besöka.

Albert Olssonsällskapet
Albert Olssonsällskapet ser som sin främsta uppgift att vårda minnet av Albert Olsson samt tillvarata och vidga kännedomen om den kulturskatt han givit bygden genom sitt författarskap och sin lärargärning i Halland.

Besök Albert Olssonsällskapets hemsida

Skärmbild 2021 från Albert Olssonsällskapets hemsida:

Albert Olssonsällskapet och teatergrupp

Stefan Petzén
Stefan Petzén har arbetat med visor i många sammanhang. Han har framträtt både i radio & TV och har även spelat på många visfestivaler. Stefan samarbetar med olika körer och ger även många konserter med sin egen instrumentalmusik i folkton, jazz och klassiskt.

Besök Stefan Petzéns hemsida