Dialekt

Dialekt är alltid roligt och viktigt att bevara. På Harplinge Hembygdsgård finns en inspelning där Harry Johansson, Nortorp läser en text som har rubriken Dao vi skålle gao sodet.
Det är humor från Steninge omkring sekelskiftet 1800-1900.

Ljudfilen och texten tillhör Harplinge Hembygdsförening.

Ladda ner ljudfil: ”Dao vi skålle gao sodet” och vrid upp volymen rejält pga att inspelningen bitvis är ganska svag.

Ladda ner ljudfil: ”Dao vi skålle gao sodet” nu med högre volym och mindre brus.

Om du samtidigt vill läsa texten, hämta dokument (PDF).