2022Kulturaktiviteter

2022-05-23 Många har hört av sig

Många som bor i Harplinge eller på andra platser, men brukade delta i Kvarnföreningens kulturaktiviteter, har hört av sig till mig och de tackar för att jag har räddat informationen och fina bilder som minnen av den aktiva Kvarnen. De utrycker också stor besvikelse över att kvarnen har blivit i privat ägo och inte är tillgänglig för allmänheten. De nya ägarna lovade att kulturaktiviteterna med musikkvällar skulle fortsätta, men tyvärr var det löften som de inte höll. Många personer har påtalat besvikelsen över detta och de saknar sin fina kvarn med jazz, folkmusik, samarbete med idrottsföreningen, luciafirande julbazar med mera.